OEKO-Tex Standard 100

OEKO-Tex Standard 100

Kvalitetssäkring genom OEKO-TEX Standard 100

OEKO-TEX Standard 100 är världens kändaste och mest använda certifiering för textiler som testats för skadliga ämnen. Det är ett globalt enhetligt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla bearbetningssteg.

Certifieringen av produkter förutsätter att samtliga beståndsdelar i en artikel lever upp till de ställda kraven, även sytråd och tryck till exempel.

Textilindustrin kännetecknas av att produktionsleden, från råmaterial till färdig produkt, ofta befinner på olika platser i världen. Brödernas Textils handdukar tillverkas i Portugal. Leveransrelationerna kan bli komplexa för alla berörda företag längs den textila kedjan.

Grundtanken med OEKO-TEX Standard 100 är att skapa en enhetlig standard som alla i produktionsledet förhåller sig till. Om en textilprodukt får en ny sammansättning eller om dess material förändras kemiskt så krävs en ny provning. Detta innebär att du som konsument kan känna dig trygg varje gång du köper en produkt som är certifierad av OEKO-TEX Standard 100.

Kontrollerna efter skadliga ämnen beror i princip på textiliernas och materialens respektive användningssyfte. Ju intensivare hudkontakt en produkt har och ju känsligare huden är desto strängare är de humanekologiska kraven.

OEKO-Tex olika Produktklasser

 • Produktklass 1
  Artiklar för barn och spädbarn
 • Produktklass 2
  Artiklar med direkt hudkontakt
 • Produktklass 3
  Artiklar utan direkt hudkontakt
 • Produktklass 4
  Hemtextil

Handdukar räknas till den högsta kategorin Produktklass I då de är en produkt för just nära hudkontakt, men även för att de används i nära kontakt mot spädbarns och små barns hud.

En handduk som har certifierats av OEKO-TEX Standard 100 uppfyller därmed de högsta kraven som ställs på textil gällande skadliga ämnen.

Laboratorieprovningar omfattar för närvarande cirka 100 parametrar och bygger på internationella provningsnormer och andra erkända metoder. Bland annat utför man simuleringsprovningar som tar i beaktning alla tänkbara sätt för skadliga ämnen att komma in i människokroppen som till exempel oralt, via huden, eller andningen.

OEKO-TEX Standard 100 kontrollkriterier och gränsvärden överskrider ofta nationella och internationella giltiga normer. En årlig omarbetning och vidareutveckling av de fastställda gränsvärdena och kriterierna utförs. OEKO-TEX Standard 100 utför också regelbundna kontroller och företagsrevisioner för produktövervakning.

För oss på Brödernas Textils är det en självklarhet att alla våra handdukar och badrumstextil är OEKO-TEX Standard 100 certifierad. Vi vill att du som kund ska känna dig trygg när du köper badrumstextil från oss. Textilen ska inte bara tilltala dig estetiskt. Du ska även kunna lita på att produkten uppfyller de strängaste kraven för textiler på marknaden.

Läs mer om OEKO-TEX Standard 100 här

Våra handdukar vävs i Portugal av familjeföretag med flera generationers erfarenhet av just handdukstillverkning. Portugals textiltillverkare är världskända för sin goda kvalité och levererar textil och läderprodukter till världens främsta modehus. Våra handdukar är designade i Sverige och har en utmärkt kvalité samt en mycket god absorptionsförmåga.  

Brödernas Textil